Hotline: 0935 460 334 | 0935 434 955

Bảng giá cước Bảng giá cước

Bảng giá cước

Bảng giá cước

CÁCH TÍNH:

Nếu nhận từ 2 đơn hàng trở lên tại 1 điểm nhận hàng thì tính như sau:

- Nếu khách hàng yêu cầu giao đơn hàng nào trước thì giao đơn hàng đó
- Còn đơn hàng thứ 2: So sánh khoảng cách từ đơn hàng thứ 2 với đơn hàng thứ nhất và vị trí nhận hàng từ đầu, khoảng cách nào gần hơn thì lấy khoảng cách đó để tính phí ship.
- Tương tự tính cho đơn hàng thứ 3, thứ 4...
- Nếu khách không yêu cầu giao đơn hàng nào trước thì đơn hàng nào gần điểm nhận sẽ được giao trước, các đơn hàng tiếp theo tính như trên.
- Đo khoảng cách bằng GOOGLE MAP
- Những khoảng cách có số Km lẻ thì được làm tròn như sau:
• 0.1km, 0.2km, 0.3km, 0.4km = 0.5km
• 0.6km, 0.7km, 0.8km, 0.9km = 1km
 

    Thông tin đang được cập nhật...